Tuesday, June 20, 2017

జాగ్రత్తమనమేమీ విశేషాలము కాము 
అలా అని వస్తువులమూ కాము

నావరకూ నేను ....
ఒక నటుడ్ని
ఒక రచయితను
ఒక కవిని
ఈ జీవన రంగస్థలం పై
మున్ముందు ఏమి చేస్తానో
తెలియని అశాంతి
అన్నీ పొందాలనే తపన తోడుగా  ఏదో ఒకటి
ఎప్పుడైనా రాస్తూ
ఎక్కువగా నటిస్తూ ఉన్న
ఒక కర్మణిక్రియను .... నేను

పొరపాటున నీవు గాని
నిన్ను .... ఎప్పుడైనా
విశేషానివి అనుకునేవు
బంధించబడుతావు
అసంతృప్తి ఆశయ జంజాటంలో

Friday, June 16, 2017

చీకటి నీడలు
నెమ్మదిగా శ్వాసిస్తూ ఉన్నాను.
భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాల
రహశ్యాల గుసగుసలేవో వినివస్తున్నట్లు
కలల్లో కరిగి స్వర్గం చేరి వచ్చిన
అనుభూతులనేవో పొందుతూ ఉన్నట్లు

కేవలం అది కూడా ఒక చీకటి నీడే
సాయంత్రపు నీడలు సాగిన
చీకటి వేళ
లెక్కించిన నక్షత్రాలు
సూర్యోదయమౌతూనే కరిగి మాయమైనట్లు

పొరపాటున కూడా
ఆ సాహచర్య అనుభవాల్లోకి
తొంగి చూడాలని అనుకోను
ఆ ముగింపును
గుర్తుతెచ్చుకోవడం .... దుర్భరం

Sunday, May 28, 2017

పోగొట్టుకున్నా
ఎంత క్రమశిక్షణో అంతే నిబద్దత
ఒక్క క్షణం కూడా వృధా కాని
చెయ్యాలనుకున్నది చేసే లక్షణం
కానీ, నీవు దూరమయ్యాక
నియంత్రణ లేదు .... కాలం పై

ఇప్పుడు ఒక ఖర్చైపోయిన క్షణం
కాలం కదిలెళ్ళిపోయిన గతం నేను
ఇంక ఏదీ మిగిలి లేదు.
నేను మాత్రం ఒంటరిగా మిగిలి
సర్వమూ శూన్యమయమై ముంగిట 

 
క్షణాలు ఇప్పుడు మరీ వేగంగా కదులుతూ
ఎండిన చెమట తడి చారలే అన్నీ
వైరాగ్యం ఇంకిన అసహాయ
హృదయ ఉద్విగ్నతల పగుళ్ళే అన్నీ
నీవు అను బంధం ఏదో తెగి దూరమై

Tuesday, May 23, 2017

పోయినా పొందినా ....


ఒకచోట కోల్పోయి
మరొకచోట కనుగొన్నా
ఒక అద్భుతం ....
ప్రేమ

ఎవ్వరూ కోల్పోవాలని కోరుకోని
జీవన సాహచర్యం

త్వరపడీ భంగపడరాని
ఉన్నత పరిమళానందం
ప్రేమ

Wednesday, May 3, 2017

మనుగడలో మలినతగత కొన్ని దశాబ్దాల వాస్తవికత 
అన్నీ కోల్పోయిన భావన .... ఆమెలో 
కుప్ప కూలిపోయి ఏడ్చేస్తుందేమో అనిపించేలా
అతను తన సమీపంలో ఉన్న ప్రతిసారీ 
అలజడే కానీ నిబ్బరించుకునేది. 
ముఖం నిండా పులుముకుని నవ్వును 
తన మనోభావనలు అంతరంగమూనూ 
 ఎవ్వరికీ తెలియకుండా జాగ్రత్తపడి ....
ఆలోచించిన ప్రతిసారీ ఆమెలో అమిత కోపం ....
చుట్టూ ఉన్న ఎవ్వరైనా అడిగితే 
"అంతా ఓకే నా!? ఏమైనా కావాలా!? 
నేనేమైనా చెయ్యగలనా!?" అని 
ముక్తసరిగా థాంక్యూ అని 
 తనదైన పద్ధతిలో ఒక చిన్ని నవ్వు
ఆమె ఆ లక్షణమే అతనికి అయిష్టం 
ఆ సంగతి ఆమెకూ తెలుసు 
ఆమె ఆమెగా అలా 
విలక్షణంగా ఉండటమే అతనికిష్టం ఉండదు
ఆమెకు మాత్రం తను తనుగా ఉండటమే ఇష్టం 
అతను తనను ద్వేషించినా సరే .... 
ఇంకెవరిలానో ఉన్న తనతో ప్రేమలో పడే కన్నా
అందుకే ఆమె తన భావోద్విగ్నత ఆవేశాలను 
నియంత్రణలో ఉంచుకుని .... 
పొరపాటున కూడా చెదరనివ్వని 
చిరునవ్వుతో ఎదురొస్తుంటుంది అతనికి.
ఎప్పుడైనా నిజంగా ఎవరైనా ఒకవేళ 
సూటిగా ఆమె కళ్ళలోకి చూసే ప్రయత్నం చేస్తే మాత్రం 
తప్పకుండా తెలుస్తుంది. 
 అనాటకీయ వ్యక్తిత్వంతో సమాజంలో జీవించే స్త్రీ .... 
కోరుకున్న సాహచర్యం ఎందుకు కోల్పోతుందో

Monday, April 17, 2017

నేనే నువ్వునడుస్తూ వేళ్ళే ముందు
ఒక్క నిముషం ఆగు .....
నేను ముగించేవరకైనా 
ఎంతో చెప్పాలి నీకు
అంత అసహనంగా ఉన్నాను.

నీ బూటకపు ఆటలను
బెదిరింపులను గమనిస్తూ

పశ్చాత్తాపపడక తప్పదు నీకు 

ఈ రకంగా కోపంగా 
నాకు దూరంగా వెళ్ళిపోతే
నీ కన్నీళ్ళు తుడిచేందుకు
ఎవ్వరూ లేనప్పుడు
అర్ధం చేసుకున్నా
ప్రయోజనం ఉండదు. 

నా అవసరం నీకుందని 
మనిద్దరికీ తెలుసు
గుర్తుంచుకో మానసీ
ఈ దుడుకు బెట్టు తగదు.

అతి పెద్ద తప్పిదం చేస్తున్నావు

నీ రక్తనాళాల్లో
ప్రవహించే ఆక్సీజన్ను నేను
నానుంచి దూరంగా పోలేవు
భద్రంగా నీ నాడిని పట్టుకునున్నానని
ఇప్పటికైనా గుర్తుతెచ్చుకో 

నేనున్నాను నీ తోడు అనే వారు
ఎవ్వరూ లేనప్పుడు వరకూ
మొండికెయ్యకు 
ఎవ్వరూ అర్ధం చేసుకోలేరు
నాలా నిన్ను ....

ఇన్నినాళ్ళ మన
సాహచర్య అనుభవాన్ని
నెమరు వేసుకో .... వెనుదిరిగి
అనుభూతుల్లోకి చూసైనా 

నన్ను చేరువవ్వడంలోనె
విజ్ఞతుందని అర్ధమౌతుంది.